Albania

 • OUR PEOPLE

  It is through our people efforts and their talent that we have been successfully operating. At ANTEA we share a genuine interest in people & society, therefore employment is characterized by a long-term relationship based on mutual trust, directly reflecting our corporate values & consistency with our principles.

 • CREATING VALUES

  At ANTEA Cement we are committed to create value for our employees through strengthening our core values, applying ethical business practices having an open and continuous communication. So, by joining ANTEA Cement you will be part of a company with strong commitment to the development of its people.

 • APPLICATION PROCEDURE

  Every job opening presents our company with a unique opportunity to enrich a team or function with someone who will make a difference in the role, bringing new skills and a fresh perspective. Hence, you will be kindly asked to go through a flexible but strict hiring/employment process, so the best available candidate is employed.

 • SEND US YOUR CV

  If you cannot find any job opening that matches your skills but still you are interested to join us, please feel free to submit your CV for future considerations.

  “We are definitely committed to remain a good, responsible citizen but will never sustain that we’ve attained the goal.”

   

SEARCH OUR JOBS

Search results for "". Page 1 of 1, Results 1 to 1 of 1
Title Location Date Sort descending
Reset
Electrician
Electrician Fushë -Krujë, Krujë, Albania May 18, 2024
Fushë -Krujë, Krujë, Albania May 18, 2024
 • NJERËZIT TANË

  Përmes përpjekjeve të njerëzve tanë dhe talentit të tyre ne kemi arritur të jemi të suksesshëm. Ne tek ANTEA kemi një angazhim të mirëfilltë për njerëzit & shoqërinë. Prandaj punësimi karakterizohet nga një marrëdhënie afatgjatë, bazuar në besim të dyanshëm, duke reflektuar në formë direkte vlerat e kompanisë & duke qenë konsistent me principet tona.

 • KRIJOJME VLERË

  Ne në ANTEA Cement jemi të angazhuar të krijojmë vlerë për punonjësit nëpërmjet forcimit të vlerave tona kryesore, aplikimit të praktikave etike të biznesit, komunikimit të hapur dhe të vazhdueshëm. Duke u bashkuar me ANTEA Cement ju bëheni pjesë e një kompanie me një përkushtim të veçantë ndaj zhvillimit të njerëzve të vet. 

 • PROCEDURA E APLIKIMIT

  Çdo hapje e një vendi pune i jep kompanisë tonë një mundësi unike për të pasuruar një ekip ose funksion me dikë i cili do të bëjë një diferencë në rol, duke sjellë aftësi të reja dhe një perspektivë të re.

  Prandaj, do t'ju kërkohet të kaloni një proces fleksibël, por të rreptë punësimi, në mënyrë që kandidati më i mirë i disponueshëm të punësohet.

 • NA DËRGONI CV TUAJ

  Nëse nuk mund të gjeni ndonjë pozicion pune që përputhet me aftësitë tuaja, por megjithatë jeni të interesuar të bashkoheni me ne, ju lutemi të paraqisni CV-në tuaj për shqyrtime në të ardhmen.

  “Ne definitivisht jemi të angazhuar të mbetemi një qytetar i mirë, përgjegjës, por kurrë nuk do të mbetemi me atë se e kemi arritur qëllimin.”

   

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

picture

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

picture

Titan Academy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Titan Academy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.