Μηχανικός Πωλήσεων Κονιαμάτων

Job ID:  4005
Location: 

Athens, Attica, Greece

Function:  Sales and Marketing
Full/Part Time:  Full Time

Αποτέλεσμα εικόνας για titan cement logo

 

Ο ΤΙΤΑΝ αναζητά Μηχανικό Πωλήσεων για τα έτοιμα ξηρά κονιάματα με βάση την περιοχή της Αθήνας και γεωγραφική κάλυψη της αγοράς της Αττικής & της Κρήτης. Ο κύριος σκοπός του ρόλου είναι η επικοινωνία των πλεονεκτημάτων των προϊόντων της Intermix σε συνεργεία εφαρμοστών δομικών υλικών, κατασκευαστών και τεχνικά γραφεία.

 

 

Αρμοδιότητες

 

 • Προσέγγιση συνεργείων & εφαρμοστών με σκοπό την επικοινωνία των πλεονεκτημάτων των προϊόντων κονιαμάτων που προσφέρει η INTERMIX
 • Καταγραφή των ενεργών έργων και των αντίστοιχων αναγκών σε δομικά υλικά στην περιοχή ευθύνης
 • Επίλυση τεχνικών ζητημάτων και αναγκών των πελατών έγκαιρα και αποτελεσματικά
 • Δημιουργία ισχυρών σχέσεων εμπιστοσύνης με υφιστάμενους και νέους πελάτες/εφαρμοστές δομικών υλικών
 • Γνώση και συνεχής ενημέρωση για την κατασκευαστική δραστηριότητα της περιοχής ευθύνης, προσδιορίζοντας το μέγεθος και τις συνθήκες της αγοράς και τις ενέργειες των υφιστάμενων συνεργατών και των ανταγωνιστών
 • Επίσκεψη στους εφαρμοστές/συνεργεία και παρακολούθηση της δραστηριότητάς τους
 • Ενημέρωση για τα προϊόντα του ανταγωνισμού και γνώση τρόπων και μεθόδων εφαρμογής τους
 • Λειτουργία σύμφωνα με τις πολιτικές και τις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας και περιβάλλοντος του ΤΙΤΑΝ
 • Δυνατότητα για ταξίδια στην περιφέρεια της Κρήτης

 

Προσόντα

 

 • Επιθυμητό πτυχίο ΤΕΙ ή Τεχνικής Σχολής Δομικών έργων / Εργοδηγών Δομικών Έργων
 • Εμπειρία στις πωλήσεις – ιδανικά σε παρόμοιο ρόλο
 • Εμπειρία στη χρήση Δομικών Υλικών (γνώση σε εφαρμογές επιχρισμάτων, κτισιμάτων, θερμοπρόσοψης, τοποθέτησης πλακιδίων κλπ.) και στις σύγχρονες μεθόδους κατασκευής δομικών έργων
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση και αντίληψη
 • Άριστες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
 • Iκανότητα επίλυσης προβλημάτων με έμφαση στη λεπτομέρεια και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Επιθυμητή η καλή γνώση χρήσης του μηχανολογικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη χρήση δομικών υλικών (βιομηχανικών και παραδοσιακών)
 • Γνώση εφαρμογών MS Office
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

 

Ο ΤΙΤΑΝ παρέχει ίσες ευκαιρίες στην εργασία απορρίπτοντας κάθε μορφής διάκριση. Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με αυστηρή εμπιστευτικότητα.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/titan-cement-company-sa/?viewAsMember=true